MISTERIUM ŻYCIA – MOC ŻYWIOŁÓW – PRAKTYCZNA WIEDZA I PRACA Z ŻYWIOŁAMI 20-23.06 2019

Praca z żywiołami to Klucz otwierający naszą świadomość na głębszy i bardziej symboliczny poziom rozumienia rzeczywistości zarówno w wymiarze zewnętrznym jak i wewnętrznym. Pomimo tego, że współczesny paradygmat naukowy bardziej dzieli nasze zrozumienie na wiele poziomów (fizyczny, chemiczny, biologiczny i psychologiczny, etc) i przejawia się w sposób konceptualny poprzez nasz intelekt, na warsztatach bardziej staramy się połączyć ze zrozumieniem na poziomie Serca, gdzie przywracamy połączenie z naszym bezpośrednim zrozumieniem i przeżywaniem Żywej Wiedzy nie natomiast koncepcji próbujących opisać nasze doświadczenie. 
Współczesna rzeczywistość przemysłowo – cybernetyczna w zatrważający sposób traci realną więź z Naturą jako źródłem i podstawą Życia powodując, że jako istoty ludzkie w coraz większym stopniu tracimy kontakt z Esencją Życia funkcjonując coraz bardziej mechanicznie w oparciu na cywilizacyjnych programach, które są na wskroś materialistyczne i coraz bardziej destrukcyjne. Przejawia się to w naszym braku kontaktu z własnym ciałem i trudnościach w relacjach z innymi ludźmi, w naszej alienacji względem środowiska naturalnego i osamotnieniu, ponieważ świat zewnętrzny jaki tworzymy bezpośrednio odzwierciedla nasze wnętrze. Dlatego przywracając harmonię i poczucie sensu w Sobie wpływamy bezpośrednio na świat w jakim żyjemy. Jednym ze sposobów „powrotu do zdrowia” jest powrót do pierwotnej wiedzy jaką pradawne tradycje duchowe i rdzenne kultury zachowały byśmy mogli przywrócić połączenie z duchowym wymiarem naszego życia i kultywować szacunek i wdzięczność wobec Matki Ziemi, która potrzebuje naszego wsparcia w procesie Uzdrawiania naszej kolektywnej świadomości jako gatunku ludzkiego. Na warsztatach uczymy się jak na powrót żyć w zgodzie ze sobą  i naszym światem stając się bardziej świadomym i obecnym, by w rezultacie dokonać niezbędnych przemian w drodze do Prawdziwego Życia. To wymaga od nas wysiłku i determinacji w pracy nad sobą rozwijania dyscypliny i pogłębiania wiedzy, odpowiedzialności i troski nie tylko za samych siebie i swoich bliskich, lecz za Całe Istnienie jakiego jesteśmy częścią. Miłość jest Troską i Współodczuwaniem i tak rozumiana Miłość jest właśnie Żywą Wiedzą, którą dzielimy się na naszych warsztatach. To nie jest wiedza intelektualna, kolejny rodzaj filtru przez który spoglądamy na Rzeczywistość, to konkretna praktyczna nauka o tym jak pracować z własnym ciałem, energią i umysłem by wrócić do tego co jest Naturalne i Spontaniczne, co jest Żywe i Pełne Możliwości. Naszym sukcesem jest prawdziwe życie oparte na szacunku i zrozumieniu co wnosi w naszą codzienność spokój i wrażliwość na wszelkie przejawy życia.
W naszej pracy z żywiołami nie chodzi o to czy koncepcja  żywiołów jest prawdziwa czy prawidłowa z punktu widzenia współczesnej nauki. Tutaj pracujemy z naszą wyobraźnią i intencją używając  żywiołów jako metody pracy z naszym doświadczeniem, symbolem, alegorią i twórczą opowieścią. Każdy żywioł stanowi dla nas punkt wyjścia do eksploracji intuicyjnych map świadomości i odnajdywania własnych punktów odniesienia względem pracy na poziomie naszego ciała, naszej energii, psychiki i duchowości. Uwalniając naszą wyobraźnie zaczynamy odkrywać zupełnie nowy wymiar naszego życia pełen twórczych znaczeń, nowych dróg i symbolicznych odniesień.
ŻYWIOŁ POWIETRZA 
To fundament naszego oddechu, połączenia z życiem. Praca z oddechem jest niezwykle istotna dla naszej kondycji. Świadomość oddechu jest fundamentem praktyk obecności, medytacji, jogi i relaksacji. Zharmonizowanie oddechu i pogłębienie jego przepływu po naszym ciele jest bardzo skuteczną metodą uspokajania i wyciszenia – ta umiejętność w dobie tak wymagającego i stresującego tempa życia jakie prowadzimy okazuje się niezastąpioną i konieczną umiejętnością. Żywioł powietrza to zmiana, ruch, zdolność przekształcenia i transformacji. To świat naszych myśli, wizji i inspiracji. Ten żywioł reprezentuje nasze zdolności intelektualne, zamiłowanie do zdobywania wiedzy i otwartość umysłu na nowe idee.
Przy braku równowagi żywiołu powietrza w wypadku jego nadmiaru stajemy się osobami, które są chaotyczne i rozproszone, brak nam zagruntowania i stabilności, bardzo trudno nam uspokoić umysł i emocje. Mamy w sobie wiele niepokoju i brak nam pewności siebie. Nie potrafimy jasno określić swojego kierunku i stajemy się bardzo zależni od zmieniających się okoliczności co powoduje, że zagubieni i zdezorientowani. Przy niedoborze popadamy w stagnację i brakuje nam energii żeby cokolwiek zmienić, stajemy się pamiętliwi i mało elastyczni. Nad żywiołem będziemy pracować głównie poprzez oddech, dźwięk i pieśni oraz poprzez pracę w grupach i parach ucząc się jasnej i opartej na szacunku komunikacji. Zastosujemy techniki relaksacji, pracy z oddechem i medytacji. Kiedy mamy zharmonizowany w sobie żywioł powietrza posiadamy umiejętność transformacji negatywnych emocji i stanów w konstruktywne i zasilające doświadczenia, potrafimy ich użyć i nadać pozytywny kierunek. Postrzegamy rzeczywistość wielowymiarowo i jesteśmy elastyczni i zdolni do adaptacji. Mamy ożywiony i zaciekawiony umysł co powoduje, że wzrasta nasza zdolność do nauki i zdobywania wiedzy. Jako życiodajna energia – prana komunikuje nas i łączy ze wszystkim co istnieje.
PRACA WARSZTATOWA
 • CEREMONIA DŹWIĘKU
 • PRACA Z GŁOSEM
 • PRACA Z ODDECHEM
 • RELAKSACJA
 • PRAKTYKA UWAŻNOŚCI
 • MEDYTACJA
 • IMROWIZACJA MUZYCZNA
 • PRACA W PRZESTRZENI KOMUNIKACJI W RELACJACH
ŻYWIOŁ OGNIA
Ogień reprezentuje naszą energię i moc sprawczą. To zdolność działania i nigdy nie gasnący „płomień inspiracji”. Paliwem dla ognia są nasze namiętności i pasje, emocjonalna żywiołowość i twórcze natchnienie. Ogień to nasz potencjał twórczy i zdolności artystyczne, to intuicja i możliwości manifestacji i realizacji naszych marzeń na planie rzeczywistym. To wynikający z tego faktu entuzjazm i ekscytacja z faktu, że udaje nam się dawać konkretne życie naszym projektom i zamierzeniom. To żywioł naszej cielesności i seksualności co przekłada się na zdolność doświadczenia stanów błogości i radości. Tak naprawdę praca na poziomie emocji jest najtrudniejsza, ale też jest najszybszą drogą do rozwoju, ponieważ pracujemy tutaj bezpośrednio z najbardziej dynamiczną formą energii tym samym mamy dostęp do najbardziej dzikich i prymarnych sił jakie są w nas, jednak bez prawdziwej mądrości zdobytej z doświadczenia niepohamowanej energetycznej natury emocji i zdolności panowania nad ich potencjałem lepiej dla nas podejmować stopniowe próby pracy nad sobą z poziomu emocji, rozpoznawać ukrytą za nimi energię poza kategoriami dobra i zła – co pozwala nam stopniowo uwalniać się z sideł osądzania i potępiania emocji jako jedynie negatywnych i destrukcyjnych stanów. Ogień to oczyszczenie i przywołanie tych jakości, które wspierają nasz proces odnowy, ponownego odnalezienia źródeł naszych inspiracji i powodów do kontynuowania podróży przez życie, ogień to reprezentacja naszej woli i zdolności transformacji trudności, desperacji, depresji, braku wiary  w „paliwo” mądrości i współczucia, którym możemy się dzielić i wspierać nasze wspólne zmagania o to, by tworzyć sens na poziomie indywidualnym i zbiorowym – pomagać sobie – niczym płomień rozpraszający ciemność i strach. Kiedy zachowujemy harmonię tego żywiołu posiadamy w sobie stabilność i konieczną wiarę w siebie, w to co jest dla nas ważne i co stanowi naszą drogę i punkt oparcia, nie jesteśmy w skrajnościach jak impulsywność i „słomiany ogień” oraz brak inicjatywy i energii. Ogień to nasze serce. Nasza zdolność do kochania, bycia z innymi i dla innych, najgłębszy poziom ludzkiej istoty – nasz skarb, który przejawia się w trosce i ciągłej pracy opartej na współodczuwaniu. To esencja duchowości, coś co przekracza nasze egotyczne i samolubne aspekty zachowawcze, to otwarta przestrzeń naszego serca – dobroduszność i gościnność gdzie ogień reprezentuje ciepło i schronienie.
PRACA WARSZTATOWA
 • CEREMONIA OGNIA
 • CEREMONIA KAKAO
 • MEDYTACJA DYNAMICZNA
 • RUCH/ TANIEC
 • PRACA Z INTENCJĄ
ŻYWIOŁ WODY 
Woda to żywioł fundamentalny dla naszego życia, a w wielu pierwotnych wierzeniach woda jest praźródłem naszego istnienia co można potwierdzić faktem, że głównie składamy się z wody. Symbolicznie woda to świat naszych emocji i kiedy jesteśmy w równowadze mamy ogromny potencjał akceptacji, wyrozumiałości i duży stopień przyzwolenia na emocjonalny aspekt, który wzbogaca i pogłębia nasze doświadczenia poprzez pryzmat odczuwania. Woda to symboliczna ścieżka uzdrawiania, to także łącznik ze światem naszych emocji, które potrzebują uwagi i akceptacji, to nieskończony obszar naszej podświadomości – kraina pełna tajemnic czasem mroczna, a innym razem olśniewająca jednak wielkim cudem jest samo źródło naszej miłującej dobroci tego co jest wrażliwe na najmniejszy przejaw piękna i dobra, na ból i trudności – to przestrzeń bezwarunkowej akceptacji – nasza wrodzona zdolność obecności w każdym doświadczeniu i w każdym stanie. Jak woda, która zmienia kształt, lecz nie zmienia istoty jak jest napisane:
Najwyższe dobro jest jak woda.
Woda daje wszystkim pożytek, nie walcząc z nikim.
Zajmuje miejsca nielubiane przez ludzi.
To znaczy, że jest bliska Tao.
O wartości mieszkania decyduje lokalizacja.
O wartości umysłu decyduje głębia.
O wartości relacji decyduje życzliwość.
O wartości słów decyduje szczerość.
O wartości przywództwa decyduje porządek.
O wartości pracy decyduje biegłość.
O wartości wysiłku decyduje wyczucie chwili.
Kto nie walczy z innymi,
Nie będzie odczuwał winy.
R.L. Wing. „Tao mocy. Księga nieprzemijającej mądrości”.
PRACA WARSZTATOWA
 • USTAWIENIA ARCHETYPOWE
 • DRAMA
 • REBIRTHING
ŻYWIOŁ ZIEMI 
Ziemia to Podstawa. Grunt od naszymi stopami, który daje nam poczucie bezpieczeństwa i oparcia. To nasze zakorzenienie w solidności materialnego świata, w naszym ciele i  ziemskim doświadczeniu. Moc oparcia. Na zewnętrznym poziomie ziemia to fundament naszej egzystencji, dom w którym żyjemy to podstawa naszego materialnego życia jej kondycja odzwierciedla naszą kondycję – nasze zaburzenia i brak równowagi.
Medytacja i praktykowanie uważności – mindfulness, to pierwszy krok na drodze rozwijania mądrości, która pozwala nam widzieć to w jaki sposób tworzymy przyczyny i następujące po nich skutki w naszym życiu. W ten sposób zaczynamy rozumieć, że sami tworzymy rzeczywistość jakiej później doświadczamy, a to zrozumienie pobudza w nas współczucie  względem każdej żywej istoty, która w wyniku niewiedzy i ignorancji doświadcza cierpienia. Autentyczna duchowa praktyka powinna opierać się na rozwijaniu mądrości i współczucia, by z jednej strony chcieć być pomocnym i życzliwym oraz miłującym, a z drugiej strony wiedzieć jak zrobić to mądrze i skutecznie. Dlatego medytacja i rozwijanie uważności stanowi podstawę poznania swoich realnych ograniczeń i możliwości oraz pracy z emocjami. Ta konkretna wiedza o nas samych i jak pisał jeden z nauczycieli: „Zapomnij o doskonałej istocie czy społeczności ludzkiej, po prostu spójrz jak funkcjonujesz – to jest ważna rzecz.”
PRACA WARSZTATOWA
 • MEDYTACJA
 • PRACA ZE ZMYSŁAMI
 • PRAKTYKA UWAŻNOŚCI
ŻYWIOŁ PRZESTRZENI 
Jak to mówią Japończycy – Piekło – to brak przestrzeni. Wolność, swoboda, możliwości – wszystko to jest związane właśnie z przestrzenią. W tradycji buddyjskiej to właśnie przestrzeń stanowi centrum żywiołów i jest tą, która wszystko umożliwia. Przestrzeń symbolizuje świadomość to bezgraniczny pozbawiony granic i barier wymiar naszego ducha. Esencja pozbawiona formy, nazwy  i lokalizacji. Szanowanie wymiaru i przestrzeni innych osób, respektowanie ich granic – to tworzenie harmonii i zrozumienia w relacjach z innymi.  Najszybszą drogą rozwoju w naszym świecie są właśnie one – Relacje. Największe wyzwanie i błogosławieństwo a zarazem najbogatsza paleta doświadczeń i głębia odczuć. To właśnie Święty Krąg – nasza wspólna przestrzeń otwiera nasze serca i umysły, uczymy się słuchać i być dla innych w otwartości i bez ocen. To nasze odwieczne prawo samostanowienia i komunikacji w formie Kręgu było dla rdzennych kultur dbaniem o zdrowe relacje w społeczności. Będziemy rozmawiać o kulturze bycia we wspólnocie jej roli, wagi i znaczeniu.
PRACA WARSZTATOWA
 • CEREMONIA SZAŁASU POTU
 • PRZESTRZEŃ KRĘGU

prowadzenie warsztatu:  Agnieszka Sypek Piniak i Marcin Piniak

Agnieszka Sypek Piniak – psychoterapeutka, terapeutka tańcem i ruchem, nauczycielka rozwoju osobistego i duchowego, pieśniarka, tancerka, performerka, podróżniczka . Od 1997 roku prowadzi autorskie warsztaty oraz sesje indywidualne w ramach Misterium Ciała i Ducha w Polsce i za granicą. W swojej pracy łączy wiele metod pracy z ciałem i umysłem, wykorzystuje różne formy ekspresji twórczej, medytację, szamanizm oraz wiele innych narzędzi i technik transformacji i budzenia ludzkiego potencjału. Studiuje święte tradycje ludzkości, koncentrując się przede wszystkim na szamańskich tradycjach rdzennych kultur Ameryk oraz Syberii. Przez wiele lat uczyła się i praktykowała z doświadczonymi uzdrowicielami, szamanami, głównie z Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej. Inspiruje ludzi do życia w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, do życia w pełnym poszanowaniu wszystkich istot i natury. Pomaga im odkrywać ich pełny potencjał jako istot wielowymiarowych. Współtworzy edukacyjne projekty mające na celu poszerzanie świadomości
 
Na przestrzeni prawie 30 lat moich własnych poszukiwań i doświadczeń oraz ponad 20 latach pracy z ludźmi stworzyłam swoją autorską metodę, którą nazwałam Misterium Ciała i Ducha.Dzielę się nią z ludźmi pomagając im odkrywać ich własny potencjał, zachęcam aby zaczęli żyć w zgodzie ze sobą i otaczającym światem, cieszyć się życiem we wszystkich jego przejawach, czerpać moc z natury i żyć pełnią życia. Moja praca opiera się głównie na intuicji i podążaniu za procesem.
Czerpię inspirację zarówno z klasycznych nurtów, jak i szamańskiego sposobu postrzegania człowieka. Cenię mądrość rdzennych kultur, szczególnie etnicznych plemion Ameryki Południowej i Północnej, które często odwiedzam. Na moją pracę ma także ogromny wpływ ponad dwadzieścia lat praktyki medytacji, głównie w tradycji buddyjskiej, w szczególności Dzogczen.
Marcin Piniak : Zawodowo zajmuje się szeroko pojętym zdrowym i świadomym żywieniem, jako wegański i wegetariański kucharz gotuje na warsztatach rozwojowych, prowadzi warsztaty gotowania i wykłady z praktycznych elementów Tradycyjnej Dietetyki Medycyny Chińskiej, którą zgłębia od wielu lat. Studiował dziennikarstwo i fascynuje go aspekt komunikacji, a szczególnie tej jaką nawiązujemy sami z sobą przekierowując uwagę z zewnętrznego świata ku naszej autentycznej naturze pełnej miłości i współczucia. Od ponad dwudziestu lat praktykuje nauki buddyjskie i medytację. Podąża za naukami Dzogczen przekazanymi przez Czogjala Namkhai Norbu Rinpoche, który jest dla niego wielką inspiracją. Obecnie jest w treningu Mindfulness, który jako praktyka uważności i przytomności wnosi do naszego życia moc żywej obecności i świadomej przestrzeni. Pisze, fotografuje i nagrywa felietony video tworząc opowieści o zdrowej kuchni i świadomym życiu. Opublikował alegoryczną powieść „17” o cieniach zachodniej cywilizacji i procesie transformacji.
ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń 
zapisy : sypekwarsztaty@gmail.com

data : 20-23 czerwca 2019

miejsce: Otwock /Wólka Mlądzka – piękny dom w lesie z dużym ogrodem, niedaleko rzeka

inwestycja : 950 zł przy wpłacie zaliczki do 3 czerwca po tej dacie 1150 zł

Zaczynamy o 13.00 20 czerwca a kończymy 23 czerwca około 15.00/16.00