Każdy z nas jest głęboko związany ze swoją rodziną, rodzicami,  rodzeństwem i przodkami. Historia rodziny ma większy wpływ na nasze obecne życie, niż moglibyśmy przypuszczać.

Rodzina – to system lub pole energetyczne, które stanowi całość i w którym panują określone,  pierwotne porządki. Najważniejszą zasadą tego porządku jest prawo do przynależności – każda osoba należąca do systemu musi mieć uznane w nim swoje miejsce. Jeśli cokolwiek jest skrywane, wyparte lub zapomniane przez członków rodziny, nie znika, lecz „niewidzialne” pozostaje w systemie. Następne pokolenia przyjmują tę energię na siebie dla wyrównania w systemie. Dzieci i wnuki są wtedy uwikłane w los przodków, tzn. przyjmują ich postawy, uczucia i sposób życia.

Ustawienia systemowe pomagają zobaczyć te uwikłania. Równocześnie pozwalają uruchomić siły przywracające pierwotny ład i porządek, zapoczątkować zmiany w systemie w kierunku równowagi. Proces ten uwalnia członków rodziny z obciążeń systemowych, a jednocześnie nie pozbawia ich więzi.

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które chcą poprawić jakość swojego życia w różnych jego sferach: relacji międzyludzkich, sferze materialnej, duchowej i emocjonalnej – praca, finanse, zdrowie, poczucie własnej wartości, trudności emocjonalne etc…

W trakcie warsztatów istnieje możliwość pracy własnej z osobistym problemem, jak również uczestnictwo w charakterze aktywnego obserwatora / reprezentanta. Udział w obydwu rolach jest intensywnym i głęboko transformującym przeżyciem, inicjującym zmiany w jakości życia.