Najdłuższą podróż, jaką mamy do odbycia, to podróż z głowy do serca.
Aby naprawdę służyć ludziom, musimy też odbyć podróż powrotną
– z serca do głowy,
aby nasze myśli, słowa i czyny stały się lekarstwem dla innych.”

Don Oscar Miro-Quesada “Dawna mądrość na nowe czasy”